[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1878
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
XD1.9
P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P89029, P89028, P74427, P70924, P71280, P84584, P85433, P84489, P83721, P87549, P88375, P85615, P86889, P32514, P81404, P81487, P32505, P70682, P89243, P76983, P84488, P87426
4712001878
Právoplatný
6.9.2012 17:34:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_SZM_XD1 9.docx Oznámenie o začatí konania 6.9.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1176 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_Z43681-2012-OKC... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky