[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1877
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
A8.10.1, A8.13.1, A8.14.1, A8.14.2, A8.17, A8.18.1, A8.18.2
A60450, A76827, A76828, A64962, A81167, A76829, A64964, A81168, A85746, A81169, A85747, A85748, A64965, A64967, A64969, A64970, A84286, A84288, A39619, A39620, A39621, A70262, A82329, A82294, A79266, A79271, A79291, A84283, A84282, A84284, A84285
4712001877
Právoplatný
6.9.2012 17:31:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_ZP_A8.docx Oznámenie o začatí konania 6.9.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1175 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_Z43671-2012-OKC... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky