[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

187
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Hollister Incorporated (Ing. Libor Schneider)
B10.1.1.1
B85953, B85954, B85955, B85956, B85957
3712000187
Právoplatný
21.2.2012 11:14:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 21.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie - 21.2.2012... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 21.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1067 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie_ZP-MZ6-2012-OKC... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky