[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1842
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
J11.1.2
J84196, J83706, J84200, J83710, J70274, J70275, J70276, J72736, J85158, J88673, J85461, J84197, J84201, J83778, J85159, J73926, J83707, J68650, J72737, J85393, J87427, J69490, J77912, J77913, J80265, J85099
4712001842
Právoplatný
24.8.2012 11:07:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ ZCH_ ZP_J11.1.2.... Oznámenie o začatí konania 24.8.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1174 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_Z43613-2012-OKC... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 31.8.2012 16:42:02
Podávame pripomienku.