[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

180
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
B.Braun Melsungen AG (PharmDr. Pavol Košč)
XB14.22
P58118
3712000180
Právoplatný
29.2.2012 17:47:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Doc_Navitas.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL Navitas BME.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
image/jpeg Navitas.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Confirmation Phthalate Free... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XB14.22 ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XB14.22 Navitas.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Ec_G1 06 12974 343.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID180.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.11.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1583 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - B.Braun Melsungen AG 
Zaslal: 2.3.2012 14:32:19
platba
Príloha: application/pdf 180.pdf
Autor: PharmDr. Pavol Košč - B.Braun Melsungen AG 
Zaslal: 1.3.2012 16:59:52
Uprava návrhu úradne určenej ceny zo 100€ na 90,91€ a úprava referenčnej ceny z Českej republiky na 91,42€
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm