[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

167
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Aesculap AG (PharmDr. Pavol Košč)
XB10.10
P57863, P57864
3712000167
Právoplatný
29.2.2012 17:40:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Doc_VASCUGRAFT PTFE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL Vascugraft Aesculap.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
image/jpeg VascuGraft PTFE_au.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Declaration PHTHALATE Vascu... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XB10.10 ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XB10.10 VascuGraft... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBa_ID167.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.11.2012 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1573 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Aesculap AG 
Zaslal: 2.3.2012 15:00:10
platba
Príloha: application/pdf 167.pdf
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Aesculap AG 
Zaslal: 1.3.2012 16:20:04
Úprava návrhu úradne určenej ceny ZP z 672,73€ na 618,18€ a úprava referenčnej ceny z Českej republiky na 619,60€
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm