[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1522
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
XA1.2, XA1.4, XA2.1, XA2.2, XA3.1, XA4.1, XA5.1, XA7.1, XC1.13, XC1.14, XC1.11, XC1.12, XC1.16, XC1.18, XC2.11, XC2.12, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC3.3, XC3.6, XC3.9, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD7.1, XD7.2, XD10.2
P72075, P81077, P59939, P84140, P84139, P84138, P87803, P87437, P59203, P59663, P54217, P54218, P41010, P80041, P59568, J26552, J26564, J83091, P32552, P32553, P32554, J83089, P71255, P81910, J26555, P69128, P69129, P82477, P87924, P71058, P71059, P54369, P22133, P77143, P20099, P54221, P54131, P31833, P54128, P54129, P57276, P31835, P20098, P20100, P77674, P77676, P82481, P82479, P82478, P82480, P74398, P88056, P57437, P59566, P22134, P84485, P84406, P77672, P84486, P81381, P54375, P59946, P64928, P20104, P77673, P72295, P64927, P84051, P89065, P82820, P54373, P71258, P82297, P77668, P71278, P31838, P77669, P77670, P77671, P67941, P75035, P81768, P88191, P81404, P89033, P84418, P32512, P76973, P82330, P75046, P75116, P76975, P81444, P86514, P88114, P81707, P71280, P86890, P88043
4712001522
Právoplatný
7.6.2012 18:22:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_IO_SZM .docx Oznámenie o začatí konania 7.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 984 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_Z29778-2012-OKC... 15.6.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky