[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

147
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Alphatec Spine (Alena Rusnáková)
XD5.1
P75044
3712000147
Právoplatný
29.2.2012 15:51:25
1.3.2012 13:38:37
Dôvod späť vzatia Úprava návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Attestation Phthalate Free ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL reg. SCIENTEX.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ce scx.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf DOC samarys.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO SCX.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf biznis banking_10.pdf Iná príloha 27.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Samarys.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD 51 Samarys 1.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Med-ekon rozbor XD 51 Samar... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6178 S R_STOP application/pdf 147_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky