[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

144
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Alphatec Spine (Alena Rusnáková)
XD3.1
P86890
3712000144
Právoplatný
29.2.2012 15:57:19
1.3.2012 12:47:04
Dôvod späť vzatia Oprava podania návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Attestation Phthalate Free ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL reg. OsseoScrew, Osseo... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf heilifix impl.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf biznis banking_10.pdf Iná príloha 27.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf CE Alphatec.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf alphatec iso.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf helifix.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD 31 HeliFix 1.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Med-ekon rozbor XD 31 Helif... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6176 S R_STOP application/pdf 144_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky