[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14356
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Abbott Vascular Netherlands B.V. (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB6.16
P92451
4724014356
Podaný
4.4.2024 12:04:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A2ZVSZM_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 4.4.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
text/dali A2ZVSZM_X03770.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 4.4.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular Netherlands B.V. 
Zaslal: 9.4.2024 8:03:26
správny poplatok
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular Netherlands B.V. 
Zaslal: 4.4.2024 12:05:07
zdroje referenčných cien