[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14355
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ningbo Medsun Medical Co.,Ltd. (Ivo Bilinec)
D5
D0632A
4724014355
Vyzvaný
31.3.2024 23:42:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok Lan... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
text/dali A1ZPE_D0632A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/msword MER_rozbor_ZP-Lanceta bezpe... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf CE-001-01 Declaration of Co... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf ISO13485-2016; expiry date ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf 100 pcs box artwork Safety ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Cestne prohlaseni Medsun ft... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Navod na pouzitie BL 23G100... Iná príloha 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
application/pdf Správný poplatok.pdf Iná príloha 31.3.2024 Podpis Ivo Bilinec
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14355.pdf 7.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky