[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14352
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Rocket Medical plc. (Ondřej Štěpánek)
XH1.3
P0284A
4724014352
Vyzvaný
31.3.2024 21:53:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
image/jpeg ŠÚKL IPC MINI.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf Vyobrazenie IPC MINI.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf DOC IPC Mini Rocket Medical... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf IPC MT IFU.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf Prehlásenie o obsahu ftalát... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok IP... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
application/pdf MER preliminary.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2024 Podpis Ondřej Štěpánek
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14352.pdf 9.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky