[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14351
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mönlycke HealthCare AB (Dana Ťažká)
XL1.7
A5601A
4724014351
Podaný
27.4.2024 15:11:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A5601A_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
text/dali A5601A_A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_DoC_according_to_art... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_ŠUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_vyobrazenie_Avance S... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_ISO 9001_do 2024.pdf Iná príloha 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_Opis setov.pdf Iná príloha 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Avance Solo IFU.pdf Iná príloha 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/msword Ceny v Nemecku.doc Iná príloha 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Úradný preklad faktúry.pdf Iná príloha 31.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_14351.pdf Iná príloha 27.4.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.1 Detail zdravotn... Iná príloha 27.4.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.2 Úradný preklad.pdf Iná príloha 27.4.2024 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Príloha č.3 A5601A_A1SZME_e... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.4.2024 Podpis Dana Ťažká
text/dali Príloha č.4 A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.4.2024 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14351.pdf 23.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 5.4.2024 15:25:00
úhrada poplatku