[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14350
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Laboratoires Urgo (Zuzana Hrčková)
A8.11
A6681A
4724014350
Podaný
31.3.2024 20:09:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Urgostart... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1ZPN_A6681A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_rozbor_ZP-Urgostart Plu... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 5_DoC_URGOSTART-Plus-Border... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 6_ATTESTATION-CE-10410_rev2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf SUKL A6681A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 8_BOX 10_12X12urgostart bor... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf vyhlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 7_URGO START PLUS BORDER IF... Iná príloha 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 17.5.2024 8:47:25
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPN_A6681A.dfm
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 17.5.2024 8:47:00
Nezohľadňovaný
Žiadosť doplnená s dalšími cena z EU štátov
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 14.5.2024 19:25:42
Zasielam referenčné ceny ďalších štátov EU
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 6.4.2024 19:12:46
doplnenie poplatok za podanie