[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14349
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Laboratoires Urgo (Zuzana Hrčková)
A8.11
A6680A
4724014349
Podaný
31.3.2024 20:00:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Urgostart... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1ZPN_A6680A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_rozbor_ZP-Urgostart Plu... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 5_DoC_URGOSTART-Plus-Pad_20... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 6_ATTESTATION-CE-10410_rev2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf SUKL A6680A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 8_BOX 10_10X12 urgostart pl... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf vyhlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 7_UrgoStart Plus pad IFU SK... Iná príloha 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 17.5.2024 8:46:07
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPN_A6680A.dfm
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 17.5.2024 8:45:42
Nezohľadňovaný
žiadosť doplnená s cenami dalších EU štátov
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 14.5.2024 19:26:19
Nezohľadňovaný
Zasielam prehľad cien v iných štátoch EUR
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 6.4.2024 19:11:58
doplnenie doklad o zaplateni poplatku