[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14348
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Laboratoires Urgo (Zuzana Hrčková)
A8.11
A6679A
4724014348
Podaný
31.3.2024 19:51:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok-Urgostart... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1ZPN_A6679A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_rozbor_ZP-Urgostart Con... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 5_DoC_URGOSTART-Contact_MDR... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 6_BSI_MDR_746992_START-Cont... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf SUKL A6679A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 8_BOX 10_10X12_urgostart co... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf vyhlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf 6_ATTESTATION-CE-10410_rev2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Zuzana Hrčková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 17.5.2024 8:42:48
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPN_A6679A.dfm
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 17.5.2024 8:40:21
Nezohľadňovaný
Ziadosť doplnená o ceny z iných štátov
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 14.5.2024 19:27:06
Nezohľadňovaný
Zasielam prehľad cien v iných štátoch EU
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 6.4.2024 19:10:51
doplnenie poplatok za podanie
Autor: Zuzana Hrčková - Laboratoires Urgo 
Zaslal: 6.4.2024 19:09:59
doplnenie IFU Urgostart