[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14347
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ophtec B.V. (Juraj Slávik)
XF2.10.1
P7000A
4724014347
Podaný
30.3.2024 19:10:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Pr... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
text/dali A1SZME-Precizon GO.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ŠZM-Precizon GO.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf 31_DEKRA MDR CE certificate... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf 30_DoC MDR Hydrophilic Acry... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Precizon Go.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf label (003).pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf PRECIZON GO prehlásenie o f... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Faktúry k Precizon GO cena.pdf Iná príloha 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Faktúry úradný preklad.pdf Iná príloha 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Precizon Go návod.pdf Iná príloha 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie o úhrade správne... Iná príloha 30.3.2024 Podpis Juraj Slávik
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 29.4.2024 16:48:29
Dobrý deň, v prílohe posielam ešte raz súbor s prekladom faktúr, ktorý ste nemohli otvoriť. S pozdravom Slávik
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 29.4.2024 16:46:32
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe prikladám opravený MER rozbor s funkčným odkazom a samostatne štúdiu 5. Údaj o sume 701,80 EUR bol na jednom mieste uvedený nesprávny údaj - výpočty a všetko k tomu boli v poriadku. S pozdravom Slávik
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 29.4.2024 16:46:03
Dobrý deň, v prílohe prikladám opravený MER rozbor s funkčným odkazom a samostatne štúdiu 5. Údaj o sume 701,80 EUR bol na jednom mieste uvedený nesprávny údaj - výpočty a všetko k tomu boli v poriadku. S pozdravom Slávik