[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14346
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
AtriCure, Inc. (Ing. David Černý)
XB14.15.1
P83050
4724014346
Podaný
25.4.2024 10:45:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-At... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER - vyjadrenie - AtriCure... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf CE_FQA_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Declaration for MDD Certifi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Notified body confirmation ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf DoC_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf IFU_MID,GPD_P001353.C.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Prehlásenie k cenám - AtriC... Iná príloha 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf INVBV20166692.pdf Iná príloha 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf INVBV20173540.pdf Iná príloha 29.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_23.4... Iná príloha 25.4.2024 Podpis Ing. David Černý
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14346.pdf 23.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. David Černý - AtriCure, Inc. 
Zaslal: 3.4.2024 12:13:19
Prikladáme potvrdenie o platbe
Príloha: application/pdf platba.pdf