[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14345
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Volcano Corporation (Jana Poljak Oslanská)
XB14.30
P2184A
4724014345
Vyzvaný
28.3.2024 15:22:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Re... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_Refinity.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC_Refinity.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE Design Exam 742150.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE 742145_FQA.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL kód_Refinity.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_Refinity.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
image/jpeg Refinity - BE price.jpg Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14345.pdf 23.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Volcano Corporation 
Zaslal: 4.4.2024 12:50:52
potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Poljak Oslanská - Volcano Corporation 
Zaslal: 4.4.2024 12:50:34
potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Poljak Oslanská - Volcano Corporation 
Zaslal: 4.4.2024 12:50:17
ftaláty+preklad_správny dokument