[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14344
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Xenios AG (Ing. Silvia Augustinová)
XB1.2
P6514A
4724014344
Podaný
26.4.2024 16:06:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_CA... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_prehlasenie_CARL RS.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf DoC_CARL RS.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf G1 005119 0003_Xenios.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf SUKL KOD P6514A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf zobrazenie ZP.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty_prehlasenie.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf IFU_CARL-Reperfusion-Set.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf FA AT_SK.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf FA DE_SK.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Odpoved na vyzvu_14344.pdf Iná príloha 26.4.2024 Podpis Ing. Silvia Augustinová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14344.pdf 23.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Xenios AG 
Zaslal: 28.3.2024 17:10:22
Prikladáme doklad o úhrade správneho poplatku ID 14344.