[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14342
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Life Vascular Devices Biotech S.L. (Jana Poljak Oslanská)
XB14.24
P1694A
4724014342
Podaný
28.3.2024 13:34:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Na... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_Navitian.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Doc_Navitian.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE 2018 11 0877 ED_NAVITIAN... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_FQ 2012 07 0788CT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL_Navitian.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Štítok_Navitian.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty+preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_Navitian.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CZ cena_Navitian.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:41:53
potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:41:29
potvrdenie o úhrade