[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14341
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sunmedic AB (Ing. Libor Schneider)
A8.19
A6562A
4724014341
Podaný
28.3.2024 13:30:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled B7193A_MoliCare Premium lad... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPE_B7193A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A6562A_Komparator VivereX s... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Prohlášení souprava_MDD čl.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf SUKL kod_Viverex_A6562A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf FS_Viverex SC_16x31 cm_PDI6... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftalaty_Viverex_A6562A.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ifu_SK_202306D.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 30.4.2024 10:03:47
Prohlášení k certifikátu.
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 30.4.2024 10:03:27
Překlad faktury PL.
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 30.4.2024 10:03:07
Překlad faktury HU.
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 30.4.2024 10:02:44
Doklad o provedené platbě - doplatek.
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 11:47:27
potvrzení o platbě správního poplatku
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba.docx
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:52:58
zdroj cen - příloha 3
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:52:32
zdroj cen - příloha 2
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:52:08
zdroj cen - příloha 1
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:51:48
zdroj cen
Príloha: application/pdf Zdroj cien.pdf
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:51:27
oprava žádosti - dfm soubor
Príloha: text/dali A1ZPE_A6562A.dfm
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:51:01
oprava žádosti