[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14339
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Life Vascular Devices Biotech S.L. (Jana Poljak Oslanská)
XB8.3.18
P1695A
4724014339
Vyzvaný
28.3.2024 13:21:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Se... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_rozbor_Sergeant.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC CE sergeant.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_G1 103542 0001 Rev.0_Ser... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL_Sergeant.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_sergeant.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty+preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_Sergeant.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14339.pdf 14.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:44:21
potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:44:03
potvrdenie o úhrade