[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14338
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sunmedic AB (Ing. Libor Schneider)
XL1.7
P6558A
4724014338
Podaný
28.3.2024 13:15:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled B7193A_MoliCare Premium lad... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPE_B7193A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P6558A_Komparator VivereX s... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Prohlášení souprava_MDD čl.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf SUKL kod_Viverex__P6558A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf FS_Viverex SC_10 x 30 cm_PD... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftalaty_Viverex__P6558A.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ifu_SK_202306D.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 15.4.2024 12:22:37
doplnění dle požadavku
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 15.4.2024 12:22:18
doplnění dle požadavku
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 15.4.2024 12:21:58
doplnění dle požadavku
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 11:46:02
potvrzení o platbě správního poplatku
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba.docx
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:44:27
zdroj cen - příloha 3
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:43:51
zdroj cen - příloha 2
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:43:31
zdroj cen - příloha 1
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:43:12
zdroj cen
Príloha: application/pdf Zdroj cien.pdf
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:42:51
oprava žádosti - dfm soubor
Príloha: text/dali P6558A_A1SZME.dfm
Autor: Ing. Libor Schneider - Sunmedic AB 
Zaslal: 4.4.2024 7:42:20
oprava žádosti