[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14337
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Acandis GmbH & Co. KG (Ing.Pavel Krbeček)
XB9.2.8.1
P92731
4724014337
Podaný
28.3.2024 13:56:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled P92731_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_Acandis_Statement_Ac... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_SK_516802Acandis Gmb... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_SK_Acandis GmbH_EC C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_SK_Acandis GmbH_5490... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_SK_Acandis_DOC_DERIV... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_SK_Acandis_IFU Prost... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_Detail zdravotnickej... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_Label_DERIVO 2 heal_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
image/png P92731_Vyobrazenie.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_SK_Acandis_Derivo 2h... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
application/pdf P92731_Faktura_DE.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing.Pavel Krbeček
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing.Pavel Krbeček - Acandis GmbH & Co. KG 
Zaslal: 29.4.2024 7:47:51
úhrada CZ
Príloha: image/png úhrada CZ.png
Autor: Ing.Pavel Krbeček - Acandis GmbH & Co. KG 
Zaslal: 26.4.2024 12:21:45
Opravená žiadosť
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing.Pavel Krbeček - Acandis GmbH & Co. KG 
Zaslal: 26.4.2024 12:21:02
Opravená žiadosť
Autor: Ing.Pavel Krbeček - Acandis GmbH & Co. KG 
Zaslal: 3.4.2024 9:54:19
Potvrdenie o uhradení poplatku