[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14336
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Life Vascular Devices Biotech S.L. (Jana Poljak Oslanská)
XB14.45.6
P1693A
4724014336
Podaný
30.4.2024 15:37:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Na... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_rozbor_nautilus.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC CE nautilus.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf EC DE 2018 02 0870 ED_ naut... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_FQ 2012 07 0788CT_Nautil... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL_Nautilus.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_nautilus.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty+preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_Nautilus.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Na... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.4.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.4.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_Nautilus.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.4.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14336.pdf 23.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 30.4.2024 15:35:19
MER_nové
Príloha: application/pdf MER_Nautilus.pdf
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 30.4.2024 15:34:57
Šifrovaný výstup_nový
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 30.4.2024 15:34:20
Žiadosť_nová
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:46:39
potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:46:24
potvrdenie o úhrade