[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14334
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Life Vascular Devices Biotech S.L. (Jana Poljak Oslanská)
XB14.20
P5598A
4724014334
Podaný
28.3.2024 13:06:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Na... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_rozbor_Naviscore.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC_naviscore.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_DE 2020 04 0910 ED_navis... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_FQ 2012 07 0788CT_navisc... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL kód_naviscore.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_naviscore.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty+preklad_naviscore.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_naviscore.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CZ cena_naviscore.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Jana Poljak Oslanská
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 4.4.2024 12:47:55
potvrdenie o úhrade