[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14333
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Coloplast A/S (Marcela Fajtová)
B10.2
B98011
4724014333
Podaný
28.3.2024 11:42:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_B98011_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
text/dali A2ZVZP_B98011.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf B98011_Dopad_do_rozpočta.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf Cenove_referencie_B98011.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf Štruktúra rastu nákladov_in... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 3.4.2024 17:04:39
Vkladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku