[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14330
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Coloplast A/S (Marcela Fajtová)
F1.2.3
F7263A
4724014330
Podaný
28.3.2024 11:32:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_F7263A.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
text/dali A1ZPE_F7263A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf F7263A_MER DLA $32_KOMPARAT... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf DoC_18376_18378_extended.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf F7263A_Pridelenie_SUKL_kodu... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf F7263A_Zobrazenie ZP.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf Phthalate Free Statement_Mi... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf IFU_Mio_Max_Cut_18378.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Marcela Fajtová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 29.4.2024 10:47:20
Vkladáme zoznam referenčných zdrojov
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 3.4.2024 17:07:03
Vkladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku