[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14327
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sonova AG (Veronika Kelecsényi)
N1.3
N1538A
4724014327
Podaný
31.3.2024 21:55:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf N 1538A_MER_Phonak Audéo P3... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Phonak Audéo P30-R RT... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
text/dali A1ZPE_N1538A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Sonova AG_MDR_CE Certificat... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf N 1538A Phonak Audéo P30- P... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf _Zobrazenie ZP_N 1538A Audé... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Statement on no phthalates_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Prehlad_web zdroje_Audéo P3... Iná príloha 31.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
application/pdf Invoice 990016958 (1).pdf Iná príloha 31.3.2024 Podpis Veronika Kelecsényi
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 15.5.2024 14:08:43
doplatenie platby
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:29:18
preklad FA
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:28:21
oprava DaLi
Príloha: text/dali A1ZPE_N1538A.dfm
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 7.5.2024 22:27:59
oprava žiadosti
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 4.5.2024 20:53:47
certifikát
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 30.4.2024 13:48:55
platba
Autor: Veronika Kelecsényi - Sonova AG 
Zaslal: 3.4.2024 14:36:13
návod na použitie