[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14325
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BIOTRONIK SE & Co. KG (Andrea Bebjaková)
XB2.5.1
P6529A
4724014325
Podaný
28.3.2024 10:18:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Am... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Analýza pre podskupinu XB2.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf DOC_23050123RN010_Amvia Sky... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf ŠÚKL kód Amvia Sky.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf LBL 460160 AMVIA SKY DR-T M... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf eIFU_Amvia-Sky_sk.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Cena VZP_Amvia Sky DR-T.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf FA_AT_Amvia Sky DR-T.PDF Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf FA_DE_Amvia Sky DR-T.PDF Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf MDR_EU_TDA_Certificate_G70 ... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf QM Certificate G12 010275 ... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:36:36
Dokladáme opravenú Analýzu - MER
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:35:50
Dokladáme opravenú šifrovanú žiadosť o zaradenie ZP do zoznamu ŠZM
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:35:17
Dokladáme opravenú žiadosť o zaradenie ZP do zoznamu ŠZM
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:25:42
Dokladáme zobrazenie ZP - brožúru Amvia Sky DR - T
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 28.3.2024 13:29:50
Prikladáme úhradu správneho poplatku