[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14323
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BIOTRONIK SE & Co. KG (Andrea Bebjaková)
XB5.9
P5465A
4724014323
Podaný
28.3.2024 10:00:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Pa... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Analýzy pre podskupinu XB5.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf DOC_Pamira.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf ŠÚKL kód_Pamira.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf TA117_Master-Label_Pamira-S... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf TA117_Master-Label_Pamira-S... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf eIFU_Pamira S-DX_sk.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf eIFU_Pamira-S_sk.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Cena VZP_Pamira .pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf FA_DE_Pamira S.PDF Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf FA_NL_Pamira S.PDF Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf MDR_CE_Pamira_G70 010275 05... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf QM_MDR_G12 010275 0533 Rev.... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:55:07
Dokladáme zobrazenie ZP - brožúra - Model Pamira S DX
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:54:45
Dokladáme zobrazenie ZP - brožúra - Model Pamira S
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:53:49
Dokladáme opravenú analýzu - MER
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:53:17
Dokladáme opravenú šifrovanú žiadosť o zaradenir ZP do zoznamu ŠZM
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 12.4.2024 14:52:49
Dokladáme opravenú žiadosť o zaradenir ZP do zoznamu ŠZM
Autor: Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 28.3.2024 13:26:45
Prikladáme úhradu správneho poplatku