[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14322
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biotronik AG (Andrea Bebjaková)
XB9.1.2
P7210A
4724014322
V KK
28.3.2024 9:42:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Fr... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Analýza pre podskupinu XB9.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf DoC_Freesolve.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf ŠÚKL kód Freesolve.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Freesolve_label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf eIFU_Freesolve_sk.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf DE_Faktúra_Freesolve.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf LV_Faktúra_Freesolve.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf MDR_EU_TDA Certificate_Free... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
application/pdf MDR Quality CE 722508.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Andrea Bebjaková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Bebjaková - Biotronik AG 
Zaslal: 17.4.2024 14:15:40
Nezohľadňovaný
Predkladáme obrazenie ZP z katalógu výrobcu
Autor: Andrea Bebjaková - Biotronik AG 
Zaslal: 17.4.2024 14:14:12
Nezohľadňovaný
Predkladáme opravené MER - Analýzu pre ZP
Autor: Andrea Bebjaková - Biotronik AG 
Zaslal: 17.4.2024 14:13:31
Nezohľadňovaný
Predkladáme opravenú šifrovanú Žiadosť o zaradenie ZP do zoznamu kategorizovaných ŠZM
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Andrea Bebjaková - Biotronik AG 
Zaslal: 17.4.2024 14:13:00
Nezohľadňovaný
Predkladáme opravenú Žiadosť o zaradenie ZP do zoznamu kategorizovaných ŠZM
Autor: Andrea Bebjaková - Biotronik AG 
Zaslal: 28.3.2024 13:22:00
Prikladáme úhradu správneho poplatku