[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14321
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Abbott Vascular (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB9.1.1.1
P99163
4724014321
Podaný
28.3.2024 9:24:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Al... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Príloha bez MER_Xience Alpi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf DoC_Alpine.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf WPL2104016-XX Label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Ftaláty, prehlásenie výrobc... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf EL2131962 Rev. B - Abbott -... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Cena v členských štátoch E... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.5.2024 9:01:08
šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.5.2024 9:00:43
nová žiadosť, zníženie úradne určenej ceny
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.5.2024 8:59:27
ceny v EU a linky + screenshot
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.5.2024 8:58:53
zobrazenie pomôcky
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.5.2024 8:58:28
ES certifikát DE
Príloha: application/pdf ES_DE_Alpine.pdf
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.5.2024 8:57:52
ES certifikát FQA
Príloha: application/pdf CE_FQA_Abbott.pdf
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular 
Zaslal: 2.4.2024 10:58:44
spravny poplatok