[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14320
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Z-Medical GmbH&Co.KG (MVDr.Viliam Rus)
XD1.9
P0120A
4724014320
Podaný
14.5.2024 18:22:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
24.5.2024 Záverečné vyjadrenie navrhovateľa k návrhu. Počet dní do uplynutia lehoty: 2,93
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok ne... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Z-Medical _poly_new_seg._ME... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf 1) DQS_EC-Zertifikat_englis... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf 2) Declaration of conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
image/png Z-Medical SUKL kod - kopia ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MIS_Z-Pedicle_Screw_System_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Phtalates Z_medical .pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf IFU FINAL Z-medical .pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 1A1SZME_existujuci riadok n... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu S00179-202... Iná príloha 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Referenčné ceny Česká repub... Iná príloha 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Referenčné ceny SK k 1.1.20... Iná príloha 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14320.pdf 7.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - Z-Medical GmbH&Co.KG 
Zaslal: 22.4.2024 12:48:30
Potvrdenie o platbe