[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14319
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Biedermann Motech GmbH & Co. KG (MVDr.Viliam Rus)
XD1.9
P7257A
4724014319
Podaný
14.5.2024 18:20:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
24.5.2024 Záverečné vyjadrenie navrhovateľa k návrhu. Počet dní do uplynutia lehoty: 2,95
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok MO... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_vyjadrenie_XD1.9_Bieder... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MDD Cert 003387 MR2 2021-05... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC MOSS.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL MOSS kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Biedermann MOSS MISS VRS pi... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf PD-050297-0_1_Reach_DoC_Bie... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf IFU MOSS.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 1A1SZME_existujuci riadok M... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu Biedermann... Iná príloha 14.5.2024 Podpis MVDr.Viliam Rus
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14319.pdf 7.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - Biedermann Motech GmbH & Co. KG 
Zaslal: 22.4.2024 12:48:03
Potvrdenie o platbe