[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14314
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
SONOVA AG (Ing. Ivana Nosálová, PhD.)
N1.2
N7110A
4724014314
Podaný
28.3.2024 12:19:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 1. Žiadosť o zaradenie Stri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
text/dali A1ZPE_N7110A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 2. MER_Stride B1-PR.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 5. EC Certifikát Stride B1-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 6. Declaration of conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
image/jpeg 9. Detail ZP Stride B1-PR.JPG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 7. Labelling and packaging ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 3. Návod na použitie Stride... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 8. Statement on Phthalates ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoice 1599104186_SK.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoice 1599104176_SVN.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoice 1599104177_GR.PDF Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoice 1599104199_CZ.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Invoice 1599104178_RO.PDF Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Úhrada poplatku.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 9.4.2024 11:16:20
Prikladám preklad faktúr. Nosálová
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 28.3.2024 12:40:06
Prikladám ešte technickú špecifikáciu produktu. Nosálová