[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14312
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. (Martin Haas)
A4.2.2
A6284A
4724014312
Podaný
27.3.2024 14:22:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_kompres gázový nester... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.3.2024 Podpis Martin Haas
text/dali A1ZPE_A6284A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.3.2024 Podpis Martin Haas
image/jpeg Priloha_c01_Vyhlasenie_k_ME... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2024 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c02_Texpol_DoC_gazy... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c03_Texpol_EC_certi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c04_Doklad_o_pridel... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2024 Podpis Martin Haas
image/jpeg Priloha_c05_Zobrazenie_ZP.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2024 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c06_Vyhlasenie_o_ft... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2024 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c07_Doklad_Spain.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha_c08_Doklad_Portugal... Iná príloha 27.3.2024 Podpis Martin Haas
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 30.4.2024 14:43:52
Doplnenie žiadosti
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 30.4.2024 14:43:18
Doplnenie žiadosti
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 30.4.2024 14:42:43
Doplnenie žiadosti
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 30.4.2024 14:42:07
Doplnenie žiadosti
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 26.4.2024 8:46:59
Dobrý deň, posielame potvrdenie o úhrade 350 eur.
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 28.3.2024 9:42:07
Potvrdenie o úhrade
Autor: Martin Haas - TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A. 
Zaslal: 27.3.2024 14:37:14
Doplnenie