[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14307
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ANATOMIC HELP S.A. (RNDr. Karol ĎUROVEC)
J6.2.2.2
J89446
4724014307
Podaný
27.3.2024 12:20:54
27.3.2024 12:41:25
Dôvod späť vzatia Duplicitne podanie vdaka technickej chybe na vasej stranke.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
text/dali A1ZPE_J89446.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf J89446_MER_Vyhlásenie.PDF Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf EU Declaration of Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
image/jpeg SUKL_J89446.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf obal_0156.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/msword Návod_0156_Pás.doc Iná príloha 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky