[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14302
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ANATOMIC HELP S.A. (RNDr. Karol ĎUROVEC)
J5.5.1
J89442
4724014302
Vyzvaný
27.3.2024 12:38:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
text/dali A1ZPE_J89442.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
text/dali A1ZPE_J89442.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf J89442_MER_Vyhlásenie.PDF Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf J89442_MER_Vyhlásenie.PDF Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf EU Declaration of Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf EU Declaration of Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
image/jpeg SUKL_J89442.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
image/jpeg SUKL_J89442.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf obal_0284.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf obal_0284.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/msword Návod_0284_Bandáž_ramena.doc Iná príloha 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
application/msword Návod_0284_Bandáž_ramena.doc Iná príloha 27.3.2024 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_14302.docx 14.5.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: RNDr. Karol ĎUROVEC - ANATOMIC HELP S.A. 
Zaslal: 24.4.2024 11:40:32
Opravená žiadosť o zaradenie ZP so zníženou cenou
Príloha: text/dali A1ZPE_J89442.dfm
Autor: RNDr. Karol ĎUROVEC - ANATOMIC HELP S.A. 
Zaslal: 24.4.2024 11:39:58
Opravená žiadosť o zaradenie ZP so zníženou cenou
Autor: RNDr. Karol ĎUROVEC - ANATOMIC HELP S.A. 
Zaslal: 27.3.2024 13:07:30
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku.