[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14301
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
K9.10.2, K9.10.3
K98783
4724014301
Právoplatný
27.3.2024 11:15:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 27.3.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/pdf OOM_podnet_SSSM.pdf Oznámenie o začatí konania 27.3.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_14301.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.4.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12128 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky