[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14300
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Edwards Lifesciences LLC (Peter Hlavnička)
XB6.10
P7260A
4724014300
Podaný
28.3.2024 8:53:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf MER - predkladanie SZM.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf CE certifikat 3828128CE03.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf CE certifikat 3828128TD04.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf DoC Handles_Holders.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf DoC MITRIS_RESILIA.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf certifikat 3828128CE03 prek... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf certifikat 3828128TD04 prek... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf vyhlasenie o zhode preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Navod na pouzitie Mitris SJ... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrdenie o cenách Mitris ... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf MITRIS RESILIA Mitral Valve... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Peter Hlavnička
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 2.5.2024 13:33:40
ceny v EU
Príloha: application/pdf Ceny v EU.pdf
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 2.5.2024 13:33:08
Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky - oprava
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 2.5.2024 13:32:39
Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi - oprava
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 2.5.2024 13:32:14
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME - oprava
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 2.4.2024 8:16:15
doklad o úhrade SP - výpis
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 28.3.2024 9:16:10
doklad o úhrade správneho poplatku