[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14299
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
K9.10.1, K9.10.2, K9.10.3, K9.10.4, K9.11.2, K9.12.1
K96232, K93991, K93993, K98784, K94336, K89715, K94426, K98785, K98783, K91472, K89224, K93990, K91473, K90972, K98438, K89123, K0435A, K89923, K93989, K3136A, K96397, K3133A, K3134A, K3135A, K3381A, K3380A, K96230, K96398, K85448, K96231, K98815, K99103, K96596, K0297A, K99631, K91388, K79801, K98667, K91386, K94280, K96594, K4806A, K2809A, K1201A, K94281, K96598, K96597, K96593, K70141
4724014299
Podaný
26.3.2024 15:34:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 26.3.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/pdf OOM_podnet.pdf Oznámenie o začatí konania 26.3.2024 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky