[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14297
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XB2.3.1.1
P92202, P7282A
4724014297
Podaný
28.3.2024 13:38:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf D00871934_B_Micra AV2 VR2_A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D01112686_A_G70 039709 1516... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M019272C021C_view_IFU_sk.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M019289C021C_view.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D00634284_B_label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D00634286_C_label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Vyhlásenie PHA Micra SK.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 202307539EN Micra AV2 Spec ... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202307540EE Micra VR2 Spe... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Mi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Micra AV2 VR2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kody Micra 2.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 15.4.2024 17:29:22
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM/ID14297
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 2.4.2024 14:11:24
Doklad o pridelení kódov ZP
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 2.4.2024 9:25:47
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID14297
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.3.2024 13:41:53
Dobrý deň, v prílohe prikladáme referenčnú cenu Rakúsko + zdroj belgickej ceny: https://www.vas.ehealth.fgov.be/registers/sadm/web/distribution/search