[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14296
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
CarboFix Orthopedics Ltd. (Ing. David Černý)
XD15.1
P7256A
4724014296
Podaný
25.4.2024 10:51:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Ca... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER - vyjadrenie-CarboClear... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf EU_QMS_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf EU_TDA_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf DoC_SK_CarboClearX.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf IFU - TEC 2847_003_ROW - Ca... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Labels.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Prehlásenie k cenám CarboCl... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena CZ.pdf Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Cena_PL.pdf Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf platba.pdf Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_23.4... Iná príloha 25.4.2024 Podpis Ing. David Černý
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Ca... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.4.2024 Podpis Ing. David Černý
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.4.2024 Podpis Ing. David Černý
application/pdf MER - vyjadrenie-CarboClear... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.4.2024 Podpis Ing. David Černý
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_14296.pdf 23.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky