[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14294
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
B1.2
B7197A
4724014294
Podaný
26.3.2024 10:40:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled B7197A_MoliCare Premium MEN... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPE_B7197A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document B7197A_Komparator MoliCare ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf EU_DoC_ClassI_MC_Premium_ME... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf SUKL kod_MC pad_B7197A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf pe_1680690_B7197A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftalaty_MC pad_B7197A.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf TDS_MoliCare Premium MEN Pa... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroj cien.docx Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 30.4.2024 8:24:09
Přikládáme prohlášení k IFU.
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 28.3.2024 10:46:08
potvrzení platby