[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14292
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
B1.1
B7195A
4724014292
V KK
26.3.2024 10:29:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled B7195A_MoliCare Premium lad... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPE_B7195A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document B7195A_Komparator MoliCare ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf 2023-03-01_PHAG_Consolidate... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf SUKL kod_MC pad_B7195A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf pe_1680440_B7195A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftalaty_MC pad_B7195A.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf TDS_MoliCare Premium lady p... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroj cien.docx Iná príloha 26.3.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 30.4.2024 8:32:00
Doklad o zaplacení správního poplatku - doplatek.
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 30.4.2024 8:31:00
Přikládáme prohlášení k IFU.
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 28.3.2024 10:47:22
potvrzení o platbě