[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14289
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Covidien llc (Vladimír Mičieta)
XL.2.4
P90630
4724014289
Podaný
26.3.2024 12:22:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf RE00236419 - Veriset Hemost... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf G700776080091.pdf_HP0204E..pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU20220804.pdf_HP0204E..pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kód Veriset.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Label20220804.pdf_HP0204E..pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok Veriset ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Veriset syntetické hemo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf !!Veriset-Tri-Fold-Brochure... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
text/rtf SchedaTecnica.doc_HP0204E..rtf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Vladimír Mičieta
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 15.4.2024 17:42:12
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM/ID14289
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 2.4.2024 10:23:56
Prikladáme vyhlásenie o obsahu ftalátov//SK
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 28.3.2024 14:07:07
Prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID14289
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 26.3.2024 12:26:38
Prikladáme referenčné ceny /14289
Príloha: application/pdf 1075480363 CZ.pdf
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 26.3.2024 12:25:00
Prikladáme referenčné ceny /14289