[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14288
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XB14.25.1
P7108A
4724014288
Podaný
26.3.2024 9:19:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Fl... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB14.25.1 Fl... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D01016714_Rev A_FlexCath Co... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D01096793_A_G70 039709 1506... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M033685C002DOC1_B_view_10FC... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod FlexCath Contour.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M044040C001DOC1_B_label_10F... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FlexCath Contour Vyhlásenie... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202404261EE FlexCath Cont... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202404263 EE FlexCath Con... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 15.4.2024 17:36:19
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM/ID14288
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.3.2024 14:03:06
Prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID14288
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 9:20:31
Referenčná cena / ID14288