[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

14287
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XB14.19.2
P7107A
4724014287
V KK
26.3.2024 8:33:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Pu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB14.19.2 Pu... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_ D00895591_PulseSelect_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Certificate no. G70 039709 ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_D00895595_PulseSelect P... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D00875317_B_CAS_TUV_EU MDR_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M038088C001DOC1_D_view.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M012858C025DOC1_B_view.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod PulseSelect.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Label_M029143CDOC1 Rev F_PS... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Vyhláenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf PulseSelect Catheter Compon... Iná príloha 26.3.2024 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 15.4.2024 17:37:31
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM/ID14287
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.3.2024 14:04:52
Prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku/ID14287
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 8:36:36
Referenčné ceny vysvetlenie /ID14287
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 8:35:59
Referenčné ceny B /ID14287
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 26.3.2024 8:35:19
Referenčné ceny A /ID14287